nasze

KOŁA RÓŻAŃCOWE

W Popowie Kościelnym

15 osób, koordynator
Pani Celina Żmijewska.

W Jackowie Dolnym

15 osób, koordynator
Pani Zofia Mosak.

W Jackowie Górnym

20 osób, koordynator
Pani Zenobia Cichocka

W Wielęcinie

15 osób, koordynator
Pani Krystyna Jagielska.

W Gąsiorowie

20 osób, koordynator
Pani Małgorzata Sokulska.

W Kani Nowej, Kani Polskiej, Nowej Wsi

20 osób koordynator
Pani Teresa Wierzbicka