nasi

Ministranci

Liturgiczna Służba Ołtarza w Popowie podzielona jest na trzy sekcje:

Ministranci młodsi:

Jakub Garbacz, Artur Dąbrowski, Patryk Mróz, Michał Kunicki, Szymon Uściński, Krystian Kowalski, Piotr Waleszczyński, Bartosz Mierzejewski, Patryk Jagielski.

Ministranci starsi:

Bartosz Kostrzewa, Grzegorz Pawlak, Jakub Żak, Jakub Grabik, Filip Gutowski, Kacper Garbacz

Kaplica w Gąsiorowie:

Jakub Topczewski, Igor Szymański
Kandydaci: Łukasz Waleszczyński

adiutorki:

Anna Skura, Amelia Sitarska