PORADNIA RODZINNA

Zadania Poradni Życia Rodzinnego św. Józefa w Popowie Kościelnym
Poradnia służy pomocą w:

 • rozwiązywaniu trudności w wierze,
 • odkrywaniu wartości czystości przedmałżeńskiej i małżeńskiej,
 • ukazywaniu właściwego wymiaru miłości małżeńskiej i rodzinnej,
 • przygotowaniu do ważnych wydarzeń w życiu tj. sakrament małżeństwa,
 • kształtowaniu postaw pro-rodzinnych,
 • uczeniu zasad odpowiedzialnego rodzicielstwa,
 • planowaniu potomstwa,
 • ukazywaniu możliwości towarzyszenia dziecku od poczęcia,
 • rozwiązywaniu konfliktów małżeńskich i rodzinnych,
 • wspieraniu samotnych matek oczekujących dziecka,
 • rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • ratowaniu rodzin zagrożonych chorobą alkoholową.

W poradni można:

 • porozmawiać o problemach związanych z planowanym ślubem,
 • nauczyć się naturalnych metod planowania rodziny opartych na rozpoznawaniu
 • okresów płodności i niepłodności małżeńskiej,
 • skonsultować karty cyklu miesiączkowego,
 • poznać sposoby towarzyszenia dziecku od poczęcia,
 • poradzić się jak dobrze przygotować chrzest naszego dziecka,
 • nauczyć się radzenia sobie w sytuacjach trudnych,
 • poprawić relacje między małżonkami,
 • zakupić książki o tematyce rodzinnej.

W przypadkach szczególnych:

pracownik poradni pomoże w nawiązaniu kontaktu z księdzem, lekarzem ginekologiem, psychologiem, prawnikiem, nauczycielem NPR, pracownikiem na rzecz ofiar przemocy i krzywdzącego traktowania itp.

Funkcję doradcy rodzinnego pełni pani Agnieszka Chalimoniuk, mgr psychologii, doradca rodzinny, nauczyciel NPR, : tel.: 505 559 388.

Poradnia mieści się w lokalu przy świetlicy wiejskiej w Popowie Kościelnym.